Mūsdienās pārsvarā visiem komersantiem ir jāizmanto divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēma, jo tā ļauj precīzāk […]