Kas ir darba laiks un cik ilgi Tev jāstrādā?

darba laiks

Kas ir darba laiks?

Darba likumā ir paredzēti vairāki darba laika veidi: normālais darba laiks, nepilnais darba laiks, normālais saīsinātais darbs, nakts darbs, maiņu darbs, summētais darba laiks.
Normālais darba laiks ir 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā; nepilnais darba laiks ir tāds darba laiks, kurš ir īsāks par dienas vai nedēļas normālo darba laiku. Maiņu darbu vai summēto darba laiku nosaka gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu vai nav iespējams ievērot normālo dienas vai nedēļas darba laiku. Maiņu darba un summētā darba laika režīmā iespējams arī nakts darbs.
Darba samaksa darbiniekam tiek aprēķināta, pamatojoties uz nostrādātā darba laika uzskaiti, tāpēc darba laika uzskaite ir ļoti nozīmīga.

Kā nosaka normālo darba laiku maiņu darbā?

Normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā, bet summētais darba laiks – 160 stundas četru nedēļu periodā. Piemēram, ja noteikts summētais darba laiks un viena maiņa ilgst 12 stundas, tad četru nedēļu periodā tik un tā kopējais darba laiks nedrīkst pārsniegt 160 stundas.

Kuriem darbiniekiem nosaka saīsināto darba laiku?

Dažām darbinieku kategorijām, piemēram, bērniem un pusaudžiem, kā arī darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam, un nakts darbiniekiem.

Cik virsstundas drīkst strādāt?

Virsstundu darbs pieļaujams tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to ir vienojušies rakstveidā. Virsstundas nedrīkst pārsniegt 144 stundas četru mēnešu laikā.

Kas ir nakts darbs?

Darbs vairāk par divām stundām, kas tiek veikts laikposmā no plkst. 22.00 līdz 6.00.

Vai mācībās pavadītais laiks ir uzskatāms par darba laiku?

Darbiniekiem, kuri, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu, vienlaikus apgūst profesiju (amatu, arodu), darbā un mācībās pavadītais laiks ir saskaitāms kopā un uzskatāms par darba laiku. Līdz ar to arī par šo laiku maksājama darba samaksa.

Vai tas, ka pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, attiecas arī uz darbiniekiem, kas nodarbināti nepilnu darba laiku?

Uz darbiniekiem, kas nodarbināti nepilnu darba laiku, šo normu attiecināt nevar. Tā paredzēta normāla darba laika darbiniekiem. Pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *