Kas ir vienkāršā ieraksta grāmatvedība?

vienkarsa ieraksta gramatvediba

Mūsdienās pārsvarā visiem komersantiem ir jāizmanto divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēma, jo tā ļauj precīzāk veikt ieraktus, samazina kļūdas iespējamību un veido pārskatāmāku darījumu reģistru, taču ne visiem saimnieciskās darbības veicējiem ir tik sarežģītas finanšu plūsmas, lai būtu nepieciešamība pēc tik nopietnas uzskaites sistēmas, tāpēc vienkāršākajām komercdarbības formām tiek atļauts vest vienkāršā ieraksta grāmatvedību. Tā ir daudz vienkāršāka un primitīvāka grāmatvedības forma, kas dod iespēju pašam saimnieciskās darbības veicējam vest savu grāmatvedību. Kas īsti ir vienkāršā ieraksta grāmatvedība un, kam ir atļauts izmantot šādu uzskaites sistēmu?

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība pamatā nozīmē to, ka visi ieraksti tiek veikti vienā kontā. Tas nozīmē, ka nav jāveic ieraksts gan debetā, gan kredītā, bet jāveido tikai saimnieciskās darbības līdzekļu plūsma, kas ietver gan ieņēmumus, gan izdevumus un, protams, kopējo apgrozījumu. Tajā jāpiefiksē pilnīgi visi saimnieciskie darījumi un to ietekme uz naudas plūsmu. Parasti vienkāršā ieraksta grāmatvedības žurnālos tiek veikti tikai daži ieraksti nedēļā, līdz ar to, aprēķinu veikšana un uzskaites veidošana kopumā ir visai vienkārša. Grūtākais ir saprast, kur tieši un kā ir jāreģistrē katri konkrētie ienākumi un izdevumi, taču ir pieejami dažādi vienkāršā ieraksts grāmatvedības žurnāli, kā arī paraugi, līdz ar to, šo darbu var veikt pilnīgi jebkurš. Patiesībā vienkāršā ieraksta grāmatvedība nemaz nelīdzinās īsti, modernai grāmatvedībai, tā drīzāk ir pielīdzināma personīgā budžeta plānam, vienīgi jūs neplānojiet savus personīgos finanšu līdzekļus, bet gan uzņēmuma vai saimnieciskās darbības.

Ieņēmumu un izdevumu uzskaiti vienkāršā ieraksta grāmatvedībā nepieciešams kārtot pēc hronoloģiskā reģistra. Tas nozīmē, ka visi ieraksti jākārto hronoloģiskā secībā un ir jānorāda ieraksta datums, ieraksta kārtas numurs, atsauce uz attaisnojuma dokumentu (dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esamību), saimnieciskā darījuma novērtējums naudā un saimnieciskā darījuma grāmatvedības konta nosaukums.

To, kam ir atļauts kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā nosaka “Likums par grāmatvedību”. Tas paredz, ka šādu grāmatvedību drīkst vest individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi un zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā gadā jeb taksācijas periodā nepārsniedz 300 000 eiro. Tāpat šo sistēmu var izmantot fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, ja tām ir nepieciešamība veikt grāmatvedības uzskaiti.

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite pamatā tiek veidota tikai uzņēmēja un ārējo auditoru vajadzībām. Uzņēmējam ir būtiski izprast, kādi procesi notiek viņa uzņēmumā un kādi ir prognozējamie ieņēmumi vai tieši pretēji, zaudējumi, bet auditori, vēlas pārbaudīt, cik patiesi ir sniegtie dati un cik pareizi saimnieciskās darbības veicējs veido vienkāršās grāmatvedība uzskaiti. Ja saimnieciskās darbības veicējs vēlas, piemēram, piesaistīt ārējos investorus, visticamāk būs jāveic uzskaite divkāršajā ierakstu sistēmā, jo tas ir precīzāks un daudz konkrētāk parāda iespējamos nākotnes scenārijus, iespējamos riskus un plānoto uzņēmuma attīstību.

Tātad, vienkāršā ieraksta grāmatvedība ir paredzēta tikai ļoti nelieliem uzņēmējiem vai citiem saimnieciskas darbības veicējiem, kas nepretendē uz nekādu investīciju piesaisti. Tiem komersantiem, kas nopietni domā par sava uzņēmuma attīstību un nākotnes izaugsmes iespējām, tomēr būtu ieteicams izvēlēties divkāršā ieraksta grāmatvedību pat tad, ja likums ļauj to nedarīt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *