Kas ir naudas plūsma?

naudas plūsma

Viens no svarīgākajiem grāmatvedības dokumentiem ir tieši naudas plūsmas pārskats. Naudas plūsma tiek pielīdzināta uzņēmuma asinsritei – nauda no dažādiem avotiem uzņēmumā ieplūst, tiek apgrozīta un izplūst. Naudas plūsmas pārskatā šis process tiek attēlots ar konkrētiem skaitļiem un citiem datiem. Apskatīsim, kas tad īsti ir naudas plūsma un kā tā tiek attēlota naudas plūsmas pārskatā.

Lai varētu veikt jebkādu saimniecisko darbību, ir nepieciešami naudas līdzekļi. Naudas līdzekļi uzņēmumam ir ierobežoti, līdz ar to, ir jādomā, kā šos līdzekļus efektīvi sadalīt, lai tie pietiktu konkrētam laika periodam. Tieši tāpēc tiek veidoti naudas līdzekļu plūsmas pārskati. Naudas plūsmas pārskats ļauj uzņēmuma vadībai izlemt, kā racionāli izlietot esošos līdzekļus un pēc naudas plūsmas pārskata var aptuveni secināt, vai nauda nākotnē varētu pietrūkt, vai palikt pāri, līdz ar to ir iespējams izdarīt pamatotus secinājumus par iespējamajiem naudas piesaistes veidiem iztrūkuma gadījumā vai to, kur ieguldīt līdzekļus, pārpalikuma gadījumā, lai nodrošinātu uzņēmumam papildus ienākumus.

Pēc definīcijas, naudas plūsma ir naudas vai citu naudas ekvivalentu apgrozība uzņēmumā. Pozitīva naudas plūsma nozīmē, ka uzņēmums piedzīvo izaugsmi un tas var segt saistības, ieguldīt naudu uzņēmuma izaugsmei, atgriezt naudu akcionāriem, nodrošināt rezerves pret nākotnes finanšu problēmām un piesaistīt ārējo kapitālu. Negatīva naudas plūsma nozīmē, ka uzņēmums ir nonācis finansiālās grūtībās, tas nespēj segt savas saistības un tam arī varētu rasties grūtības, piesaistīt ārējo kapitālu. Tātad, pēc naudas plūsmas var noteikt, vai uzņēmums nākotnē augs un attīstīsies vai arī nē.

Naudas plūsmas pārskatā, uzskatāmi tiek attēlota šī naudas plūsma jeb naudas cirkulācija. To var veidot pēc dažādām metodēm un tajā var tikt iekļautas dažādas ienākumu un izdevumu sadaļas, atkarībā no uzņēmuma darbības nozares, veida un situācijas. Parasti naudas plūsmā vispirms tiek uzskaitīti visi ieņēmumi, pēc tam izdevumi un beigās, atlikums jeb tīrie ieņēmumi, kas tiek iegūti no kopējiem ienākumiem, atņemot izdevumus. Ienākumu sadaļa parasti tiek sadalīta divās daļās – atlikums no iepriekšējā pārskata perioda un pārējie ienākumi, kā, piemēram, naudas ieņēmumi, pamatkapitāls u.c. Pie izdevumiem tiek norādīts viss, kam nauda var tikt tērēta, piemēram, nauda pamatlīdzekļu iegādei, izejvielas un materiāli, darba samaksa, nodokļi, samaksa par ārpakalpojumiem un citi izdevumi.

Naudas plūsma, kas ir sastādīta precīzi, rūpīgi un pareizi dos iespēju prognozēt aptuveno situāciju ar naudas līdzekļiem uzņēmumā, izvērtēt dažādus riska faktorus un prognozēt šo risku potenciālo ietekmi uz uzņēmuma nākotnes darbību, prognozēt dažādus potenciālos attīstības scenārijus, prognozēt maksājumus un to termiņus utt. Šī informācija ir noderīga gan pašiem uzņēmējiem, lai attīstītu savu uzņēmumu un saprastu, kas varētu notikt nākotnē, kā arī potenciālajiem investoriem, lai saprastu, vai ir vērts investēt šajā uzņēmumā un varētu spriest par iespējamajām dividendēm un citiem ieguvumiem.

Tā kā naudas plūsma parasti ir iespējamais nākotnes scenārijs, uz to pilnībā paļauties never. Parasti precīzu naudas plūsmu var paredzēt vien gadu vai divus gadus uz priekšu, atkarībā no uzņēmuma darbības nozares un specifikas, taču tas dod vismaz aptuvenu priekšstatu par nākotni un ļauj saprast, cik ļoti uzņēmuma vadība ir ieinteresēta uzņēmuma attīstībā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *