Kas ir gada pārskats?

gada pārskats

Ja to, kas ir grāmatvedības bilance zina vai vismaz nojauš vairums, tad to, kas ir gada pārskats, gan zina tikai retais. Pēc nosaukuma jau var secināt, ka tas ir sava veida finanšu pārskats, taču plašāka izpratne par to ir vien grāmatvežiem vai personām ar padziļinātām zināšanām finanšu jomā. Vispārīgi skaidrojot, gada pārskats ir ļoti nozīmīgs grāmatvedības dokumentu kopums. Pēc gada pārskata ir iespējams izdarīt secinājums par to, kā uzņēmumam vai organizācijai ir klājies iepriekšējā gadā un ko uzņēmums plāno darīt, lai attīstītu savu darbību un uzlabotu rādītājus nākamajos pārskata periodos. Tā sastādīšana ir aktuāla ikvienam uzņēmumam, jo tieši tas ir dokuments, kas nosaka potenciālo investoru vēlmi piesaistīt savus finanšu līdzekļus.

Pēc definīcijas, gada pārskats ir uzņēmējdarbības grāmatvedības dokuments un komersantu komunikācijas līdzeklis, kas sevī ietver finanšu informāciju par vienu darbības gadu. Tas pamatā sastāv no bilances, peļņas zaudējuma aprēķina un naudas plūsmas pārskata. Lai iesaistītajām pusēm būtu vieglāk uztvert informāciju, parasti gada pārskatam tiek pievienots arī vispārējais uzņēmuma raksturojums, kas iekļauj uzņēmuma pašreizējās pozīcijas kopējā tirgū un citus salīdzinošus rādītājus un vadības ziņojums, kas sniedz ziņas par vadības darbu, uzņēmuma nākotnes attīstības plāniem, vīziju un mērķiem. Gada pārskats būtībā reprezentē uzņēmumu, tieši tāpēc ir svarīgi panākt, ka tas ir pievilcīgs tiem, kas par to interesējies un lasa.

Kaut arī gada pārskatu ir jāsastāda, ievērojot Latvijas likumā par Gada pārskatu noteiktās prasības, tas citiem var uzņēmumu parādīt pozitīvākā vai negatīvākā nokrāsā. Tajā attēlotos skaitļus un datus izmainīt nevar, taču gada pārskata noformējums un vadības ziņojums ļoti daudz ko var pavēstīt par uzņēmumā notiekošajiem procesiem. Nepareizs vai paviršs noformējums var liecināt grāmatveža nekompetenci vai arī vadības negatīvo attieksmi pret uzņēmumā notiekošo. Tieši tāpēc šī dokumenta sastādīšana ir ļoti laikietilpīgs process. Ir svarīgi, lai tajā atainotā informācija būtu skaidri saprotama un reprezentētu vadības patieso nostāju.

Kā jau iepriekš tika minēts, uzņēmuma gada pārskats ir galvenais dokuments, pēc kura investori nosaka, vai ir vērts ieguldīt savu naudu šajā uzņēmumā. Tātad, labi izstrādāts, patiess un pārskatāms gada pārskats ar idejām uzņēmuma darbības uzlabošanai nākotnē, var kļūt par ļoti labu investoru piesaistes materiālu. Savukārt, slikts vai nepatiess gada pārskats var nozīmēt grūtības piesaistīt finansējumu gan no privātajiem, tiešajiem investoriem, gan akcionāriem, gan bankām.

Katram, kas lasa uzņēmuma gada pārskatu, parasti ir savi kritēriji, pēc kā tas tiek izvērtēts, tašu atsevišķām sadaļām, katrā gadījumā, prasti tiek piešķirta lielāka nozīme. Piemēram vairums investoru un akcionāru interesē informācija par to, kādi ir uzņēmuma darbības mērķi, vīzija un nākotnes plāni, informācija par dividendēm, kā arī kopējā vadības stratēģija. Būtiskākais nav, kādi ir uzņēmuma finanšu rādītāji šobrīd, bet gan, ko uzņēmums varētu sasniegt nākotnē un kāds ir tā potenciāls, jo investoru ieguvums ir atkarīgs tieši no uzņēmuma izaugsmes. Tomēr gada pārskats nav domāts potenciālajiem investoriem vien. Tas ir arī viens no dokumentiem, ko uzņēmējiem ir jāiesniedz Valts Ieņēmumu dienestā, lai pierādītu savu līdzekļu apgrozījumu un saistību pildīšanu. Valdības ierēdņi, protams, gada pārskatā daudz lielāku uzmanību pievērš tieši finanšu rādītājiem un nodokļu nomaksai, nevis vadības ziņojumā ietvertajai informācijai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *