Kas ir audits un cik bieži tas jāveic?

gramatvedibas audits

Viens no būtiskākajiem grāmatveža pienākumiem ir iekšējā finanšu audita veikšana. Vispārīgi skaidrojot, tas ir process, kas ļauj saprast, vai visi finanšu pieraksti un aprēķini ir veikti pareizi un uzņēmumam ar finansiālo situāciju viss ir kārtībā. Šis process ir ļoti būtisks, gan pašam grāmatvedim, lai pārliecinātos par sava darba produktivitāti, gan arī uzņēmējam, lai saprastu, kas notiek ar uzņēmumu, tāpēc ir svarīgi izprast, kas tas īsti ir un cik bieži to vajadzētu veikt?

Pēc definīcijas, audits ir uzņēmuma finanšu pārbaude, kuru veic pilnvarota persona jeb revidents. Šis revidents apkopo un novērtē pieejamo informāciju par uzņēmumu, pārbauda dažādu finanšu aprēķinu precizitāti un beigās sniedz audita atzinumu. Pastāv divu vaidu auditi – iekšējais un ārējais. Iekšējais audits ir pārbaude kas notiek uzņēmuma iekšienē, respektīvi, to veic kāda persona no uzņēmuma (parasti pats grāmatvedis), lai pārbaudītu vai nav ieviesušās kādas kļūdas un izvērtētu uzņēmuma finansiālo situāciju. Ārējais audis, savukārt, notiek ārpus uzņēmuma, jeb revidents ir neatkarīga persona (prasti persona no auditoru firmas, ko algo kāda ieinteresētā persona, piemēram, potenciālais investors), kas veic auditu, lai pārbaudītu datu patiesumu un precizitāti. Ārējais audits var būt ne tikai grāmatvedības pārskatu un reģistru pārbaude, bet arī, piemēram, atsevišķas uzņēmuma daļas pārbaude, uzņēmuma statūtu vai likumdošanas un vadības normu ievērošanas pārbaude utt. Ārējais audits notiek, neatkarīgi no uzņēmēja vēlmēm. Tā ir neplānota pārbaude, lai objektīvi varētu izvērtēt uzņēmumu, taču iekšējais audits ir katra paša uzņēmēja darīšana.

Iekšējo auditu var arī neveikt vispār, ja uzņēmējs vai grāmatvedis neuzskata to par vajadzīgu un akcionāri to nepieprasa, taču ir jāsaprot, ka no tā var būt dažādi ieguvumi. Pirmkārt, tas palīdz uzturēt kārtību uzņēmumā un savlaicīgi pamanīt kļūdas un novērst iespējamās. Tieši audits bieži vien ir tas, kas izglāb uzņēmējus bankrota vai nopietnām finansiālām problēmām. Vairums uzņēmēju izvēlas auditu veikt labprātīgi, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā.

Parasti iekšējo auditu veic reizi gadā, reizi pusgadā vai reizi ceturksnī. Ja runājam par akciju sabiedrībām, tad iekšējo auditu vajadzētu veikt diezgan bieži, jo tas akcionāriem ļauj izvērtēt uzņēmuma stabilitāti un potenciālo izaugsmi, taču pamatā audita biežumu nosaka pats uzņēmējs. Lieliem uzņēmumiem auditu vajadzētu veikt kā minimums reizi pusgadā, jo lielajos finanšu datos, kas apgrozās ik dienas ir viegli apmaldīties. Audits palīdzēs visu nolikt pa vietām. Mazākiem uzņēmumiem to vajadzētu veikt vismaz reizi gadā.

Parasti iekšējo auditu veic pats firmas grāmatvedis vai cita kompetenta persona no uzņēmuma, taču, ja uzņēmējs vēlas pārbaudīt ne vien finanšu dokumentu pareizību un precizitāti, bet arī grāmatveža godaprātu un prasmes, viņš var piesaistīt neatkarīgu revidentu no kādas firmas. Jebkurā gadījumā audita veicējam ir rūpīgi jāpārskata visi finanšu pārskati un citi finanšu dokumenti un jāsniedz izvērtējums, kā arī ieteikumi finansiālās situācijas un grāmatvedības uzlabošanai.

Kopumā, iekšējais audits nav obligāta prasība, vismaz ja to nepieprasa akcionāri vai kāda cita uzņēmuma darbībā iesaistītā puse, tomēr katram uzņēmējam to vajadzētu veikt vismaz vienu reizi gadā, lai uzzinātu par potenciālajām kļūdām, kuras jālabo. Neveicot uzņēmuma auditu var rasties patiešām nopietnas finansiālas problēmas, kuras var novest uzņēmumu līdz bankrotam, pat tad ja no malas viss izskatās ideāli.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *