Biznesa plāna izstrāde

biznesa plāns

Biznesa plāns ļauj uzņēmumam piesaistīt līdzekļus kā arī palīdz uzņēmuma īpašniekiem optimizēt un sakārtot uzņēmuma darbību. Biznesa plāns investoram rada lielāku pārliecību par uzņēmumu, līdz ar to, tas ļauj uzņēmumam mazāk maksāt par aizņemtajiem līdzekļiem.

Biznesa plāni var būt:

 • Iekšējām vajadzībām (uzņēmuma attīstībai) — darbības plāna izstrāde nākotnei, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešana, uzņēmuma paplašināšanās u.tml.;
 • Ārējām vajadzībām (investīciju piesaistei) — kredīta saņemšanai no kredītiestādes, riska kapitāla fonda, privāta investora u.tml.

Biznesa plāns tiek izstrādāts atkarībā no individuālām vajadzībām, visbiežāk ietver vismaz sekojošas sadaļas:

 • Kopsavilkums;
 • Uzņēmuma misija un mērķi;
 • Projekta apraksts;
 • Tirgus analīze;
 • Uzņēmuma SWOT analīze;
 • Risku analīze;
 • Izmaksu analīze;
 • Produkta pašizmaksas analīze, bezzaudējumu punkta aprēķins;
 • Jūtīguma analīze;
 • Naudas plūsmas, PZA un bilances prognoze.

Biznesa plāns var sastāvēt arī no vairāk sadaļām, atkarībā no tā, kas ir potenciālais investors, vai arī, kam papildus uzmanību grib pievērst uzņēmuma īpašnieki. Tomēr standarta biznesa plāni ietver augstāk minētās tēmas. Biznesa plāni ietver uzskatāmas tabulas, grafikus un attēlus, lai maksimāli palielinātu investoru pārliecību par biznesa ideju. Turklāt pasūtītais biznesa plāns tiks izdrukāts augstas kvalitātes drukā, atbilstoši noformēts un iesiets, jo pirmo iespaidu, investors gūst tieši no biznesa plāna vizuālā noformējuma. Ja nepieciešams uzrunāt ārzemju investorus, tiks nodrošināts biznesa plāna tulkojums pie augsti kvalificēta tulka.

Pieņemot lēmumu par konsultantu piesaisti biznesa plāna izstrādē, sākotnēji būs nepieciešams ieguldīt līdzekļus, tomēr:

 • Kvalitatīvs biznesa plāns palīdz piesaistīt līdzekļus attīstībai;
 • Uzņēmuma vadība saņem skatījumu uz uzņēmumu no malas.

Jebkurā gadījumā, lai biznesa plāni gala rezultātā nestu vajadzīgo rezultātu, nepieciešams kopīgs konsultantu un uzņēmuma vadības darbs, lai konsultantiem būtu iespēja maksimāli iedziļināties uzņēmuma darbībā un situācijā. Rezultātā uzņēmuma vadībai būs iespēja saņemt svaigu skatījumu uz savu uzņēmumu, kā arī jaunas idejas uzņēmuma attīstībai un peļņas palielināšanai.

Biznesa plāns ir uzņēmuma investīcija, kas palīdz nodrošināt darbības attīstību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *